Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Portál Dozorčí rady: automatizace orgánu strategického řízení firmy

Jak zajistit účinné zvážení a přijetí strategických rozhodnutí o rozvoji a řízení společnosti, holdingové společnosti nebo banky? Jak zajistit transparentnost projednávání a rozhodování ve správný čas? Odpovědi na tyto otázky dává Portál Dozorčí rady — moderní řešení od společnosti soft Xpansion.

Systém automatizuje plánování, přípravu, pořádání schůzek a přípravu písemných rozhodnutí, a hlasovací subsystém zajišťuje, aby členové dozorčí rady vyjádřili svou vůli, včetně pomoci digitálního podpisu.

Portál dozorčí rady je nabízen zákazníkovi na základě Microsoft SharePoint nebo bezplatné Alfresco Community Edition.

Použití platformy Alfresco Community Edition pro vytváření řešení umožňuje nasadit informační systém na úplně bezplatném zásobníku serverových produktů (operační systém, databáze, aplikační server, vývojové nástroje), což zaručuje nižší náklady na vlastnictví a nižší režijní náklady při připojování nových uživatelů.

Možnosti a výhody:

  • Automatizace postupu při podávání žádostí pro projednání: otázka, která je navržena k projednání, její stručné vysvětlení, předložení návrhu rozhodnutí;
  • Plánování a vizualizace pracovního plánu Dozorčí rady: harmonogram písemných rozhodnutí, pořádání setkání;
  • Vytvoření programu setkání, její schválení členy dozorčí rady, možnost podávání návrhů;
  • Nastavení cesty pro schválení žádosti a setkání;
  • Nastavení zpráv/upozornění pro členy rady na potřebu přijat určitá rozhodnutí nebo na blížící události;
  • Podsystém hlasování „pro“, „proti“, „zdržel(a) se hlasování“, podpora různých algoritmů pro určování výsledků hlasování a podpora digitálního podpisu;
  • Zjišťování výsledků hlasování, stanovení obsahu rozhodnutí o každé položené otázce;
  • Zřízení zápisu ze zasedání dozorčí rady, informování o rozhodnutí vykonavatelů, automatizace vytvoření rozkazů a kontrola stavu jejich plnění;
  • Plnohodnotný „tenký klient“, pro práce se systémem je třeba pouze internetový prohlížeč;
  • Adaptivní design pro práce na mobilních zařízeních a tabletech.

Řešení může být přizpůsobeno pro použití jakýmkoliv jiným kolegiálním orgánem — správní radou, ředitelstvím, profilovou komisi atd.

Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách:

Obchodní portál Dozorčí rady