Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Řešení Skupiny společností Soft Xpansion International pro podniky zemědělského sektoru a těžkého průmyslu na Industrial Digitalization Fest

4. prosince 2018 se Skupina společností Soft Xpansion International zúčastnila Industrial Digitalization Fest v Kyjevě, který se věnoval inovativním řešením výrobních úkolů v zemědělských podnicích a v podnicích těžkého průmyslu.

Akce se stala místem setkání předních představitelů zemědělských, průmyslových a strojírenských podniků, oborových odborníků a společností, které nabízejí řešení pro automatizaci výrobních a obchodních procesů.

Po cely den se účastnicky ID Fest mohli seznámit s řešeními společnosti na platformě Alfresco a MS Sharepoint a příklady jejích zavedení, které byly prezentovány na stánku:

  • Elektronická správa dokumentů
  • Elektronický archiv
  • HR postupy
  • Výrobní procesy
  • Objednávky a služby
  • Kancelář zaměstnance
  • Řízení projektů