Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Skupina společností Soft Xpansion International dokončila zavedení systému elektronické správy dokumentů “SX-Business” ve Skupině společností Nyva Perejaslavščyny

Skupina společností Soft Xpansion International úspěšně dokončila zavedení systému elektronické správy dokumentů SX-Business na platformě Alfresco Community Editions ve skupině společností Nyva Perejaslavščyny.

Tým společnosti Soft Xpansion International uskutečnil nastavení procesů zpracování příchozí a odchozí korespondenci, smluv, evidování příkazů a interních dokumentů (interní korespondence, žádosti zaměstnanců, personální dokumentací, účetních dokladů, objednávek), zápisů porad, a také automatizaci osobní návštěvy vedoucích.

V důsledku úspěšné realizace projektu již Skupina společností Nyva Perejaslavščyny má možnost vidět výhody zavedeného systému správy dokumentů: ušetření pracovního času zaměstnanců na zpracování dokumentů, a v důsledku toho – více času pro věnování výrobní činnosti, snížení nákladů na tisk a doručování papírových dokumentů, uložení a hromadění firemní informace, vytvoření jednotného informačního prostoru s diferenciací přístupových práv subjektů ve skupině podniků, zvýšení rychlosti zpracování informace a zvýšení transparentnosti informačních toků, zlepšení výkonné disciplíny, zlepšení kvality manažerských rozhodnutí (díky využití skutečných dat), zavedení účinných mechanismů pro týmové práce, možnost kontroly obchodních procesů zpracování dokumentů v reálném čase.

Realizace projektu Soft Xpansion International trvala méně než půl roku a v současné době je v komerčním provozu. Také společnost Soft Xpansion International zajišťuje záruční podporu tohoto projektu. V budoucnu se plánuje rozvoj funkčních možností Systém správy elektronických dokumentů a integrace s účetním systémem.