Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Společnost Soft Xpansion Company se zúčastnila konference e-governmentu “Tallinn e-Governance Conference 2019”

Společnost Soft Xpansion Company se již počtvrté tradičně účastnila každoroční konference e-governmentu „Tallinn e-Governance Conference 2019”, která se konala v Tallinnu (Estonsko) ve dnech 21.-22. května 2019.

Společnost Soft Xpansion Company se již počtvrté tradičně účastnila každoroční konference e-governmentu „Tallinn e-Governance Conference 2019”, která se konala v Tallinnu (Estonsko) ve dnech 21.-22. května 2019.

Na dvoudenní konferencí bylo představeno více než 40 odborníků a lídrů v oblasti digitálních technologií, téměř dvakrát víc než loni. Hlavnímy tématy konference byly:

 • Cíle a cestovní mapy digitální transformace,
 • přeshraniční spolupráce v oblasti e-governmentu,
 • Spolupráce v rámci země: regiony / města nebo státy
 • Státní-soukromé partnerstvi pro inovace.

Velká pozornost byla věnována praktickým aspektům posilování spolupráce v oblasti e-governmentu s přihlédnutím k různým regionálním přístupům, specifickým případům výzkumu i technologickým řešením.

Během dvou dnů se více než 450 účastníků konference mohlo seznámit s Soft Xpansion Company, získat odborné rady a užitečné informační materiály. Byla představena řada řešení pro veřejný sektor, místní samosprávy a městské rady:

 • Elektronický systém správy dokumentů “SX-Government”
 • Centrum pro poskytování administrativních služeb
 • Portál Centra pro poskytování administrativních služeb online a kancelář rezidenta
 • Elektronický archiv “SX-Archive”
 • Firemní portál
 • Jednotný systém místních elektronických peticí
 • Systém rozpočtu účastníků (veřejný rozpočet)
 • Informační a analytické řešení “Business Intelligence Solutions”
Konferenci pořádala Akademie e-Governance společně s estonským Ministerstvem zahraničních věcí, městem Tallinn a společností VFS Global, které se své strany podporují mnoho projektů e-governmentu v různých zemích světa. Mezi tyto projekty patří EGOV4UKRAINE, ve které se společnost Soft Xpansion Company spolu s partnery podílela na vývoji a uvádění informačního systému «Vulik» pro Centrum administrativních služeb.

Projekt EGOV4UKRAINE doposud dokončil pilotní fázi implementace informačního systému „Vulik“ na deseti Centrech administrativních služeb Ukrajiny.