Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Vývoj Software pro inženýry

VÝVOJ SOFTWARE PRO INŽENÝRY:

Mnoho společností v průběhu let nashromáždily silný vlastní výpočtový základu, přizpůsobené specifickým podmínkám a požadavkům konkrétní firmy. Obvykle jsou tyto odhady jsou založeny na databázi standardních metod výpočtů, ale za použití vlastní praktické znalosti a výzkum v oblasti činnosti podniku. Často své vlastní metody výpočtu —to není nic jiného než vědomostní základna pro zajištění normálního fungování podniku, a proto včasné vydání nových produktů.


Bohužel, je málo společností, které mohou říci s jistotou, že jejich účetní báze jsou ve správné formě a jsou vhodné pro každodenní použití. Zde jsou hlavní kritéria, podle nichž můžete definovat neuspokojivý stav účetních technik podniku:

 • Výpočet není automatický, tj. existuje jen na papíře
 • Výpočet je částečně automatizován, tj. existuje program, ale v určité fázi výpočtu vyžaduje lidský zásah, například při zadávání hodnot z grafu nebo tabulky
 • Program je natolik zastaralý, že to nemůže být provozován na moderním počítači
 • Program má nepohodlné rozhraní
 • Program neumožňuje ukládat vstupní údaje pro opětovné použití a/nebo výsledky výpočtů v elektronické podobě
 • Program potřebuje dopracování, ale kvůli nedostatku kvalifikovaného odborníka je používán „jak je“
 • Nemožnost nebo obtížnost kontinuity převzetí zkušeností s programem mladými odborníky

Společnost Soft Xpansion International má dlouholeté zkušenosti v oblasti převodu výpočetních databází podniků na platformy MDESIGN a další pokročilé softwarové technologie pro podniky v Evropě (projekty TORVIA, TSUBAKI, MDESIGN drive, MDESIGN PC bolt, VDI atd.).Práce byly provedeny na základě objednavky TEDATA, (Bochum, Německo).

Řešení vycházejí z programových produktů MDESIGN author a MDESIGN Explorer (Copyright TEDATA GmbH), a rovněž dalších pokročilých softwarových technologií.

KLÍČOVÉ MOMENTY PŘEVODU DATABÁZE K NOVÉ PLATFORMĚ:


 • Vývoj flowcharting programu
 • Překlad programového kódu na moderní programovací jazyky
 • Verifikace, ladění, testování program
 • Vytvoření referenčního systému
 • Školení zákazníka práci se softwarovým produktem
 • Záruky a údržba

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes