Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

SharePoint+K2

VÝVOJ ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ SHAREPOINT+K2:

  • Audit stávajících řešení, doporučení pro optimalizaci výkonu, zlepšení využitelnosti
  • Security – testování řešení, rozpracování doporučení pro zlepšení bezpečnosti webových stránek
  • Podpora stávajících řešení, modernizace, migrace na nové verzi platformy
  • Automatizace podnikových procesů na platformě SharePoint+K2, včetně SharePoint+K2 Online/ Office 365
  • Vytvoření portálových řešení, korporativních portálů, řešení třídy ECM (archivy, automatizace interních procesů společností)
  • Vývoj integračních řešení
  • Automatizace podnikových procesů s využitím jiných BPM engine K2, Nintex
  • Vývoj uživatelských produktů s nestandardním rozhraním a vysokou mírou využitelnosti

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NÁMI:


Více než 7 let zkušeností z práce s platformou
Více než 30 úspěšně dokončených projektů, máme vlastní produkty vyvinuté na platformě SharePoint
Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
Vlastní infrastruktura pro řízení projektů.
Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické společnosti, společnosti spravující aktiva
Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5.000 souběžných uživatelů)
Všichni naši odborníci na platformě SharePoint+K2 jsou certifikovaný vývojáře, naše společnost má statut partnera Microsoft
Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes