Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Outsourcing of development
on the Documentum platform

Vypracování řešení na aktuálních verzích produktů Documentum:


Vývoj a implementace řešení založených na produktech
 • WebTop / DAM 6.x
 • Taskspace 6.x
 • xCP 2.x
 • InfoArchive
Pokročilá konfigurace/ vývoj řešení pro produkty
 • BAM 6.x
 • Advanced Transformation Services 6.x, Audio Video Transformation Services 6.x
 • xPlore 1.x, Documentum media transformation Services
 • Documentum Reporting Services
Automatizace procesů skenování a zpracování nasnímaných kopií založených na produktech rodiny EMC Captiva, Abbyy; vývoj vlastních modulů pro zlepšené zpracování obrazů, zavádění digitálních podpisů, vodoznaků, atd.
Vývoj vlastních zákaznických řešení, integračních modulů na bázi protokolů DMCL, DFC, DFS, Documentum REST Services
Vývojintegrací Documentum z ERP, CRM, WCM a dalšími podnikovými produkty, použití produktů třídy Enterprise Service Bus pro komunikaci mezi systémy
Vývojautomatizovaných testů pro zatížení a funkčnost, optimalizace výkonu aplikací

AUDIT ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ DOCUMENTUM
stabilizace, optimalizace výkonu


 • Provádění technologických, architektonických, infrastrukturních auditů existujících řešení na platformě Documentum (včetně řešení založených na platformě 3, 4i, 5), vypracování doporučení pro stabilizaci řešení, zlepšení výkonnosti
 • Pokrytí stávajících řešení automatickými zatěžujícími a funkčními testy
 • Optimalizace výkonnosti stávajících řešení, funkční zlepšení
 • Vytvoření sady technologické a uživatelské dokumentace, výukových materiálů pro stávající řešení

PODPORA ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ DOCUMENTUM,
migrace řešenína aktuální verzi platformy


 • Organizace a realizace podpory druhé a třetí úrovně stávajících řešení
 • Funkční vylepšení stávajících řešení od jiných výrobců
 • Migrační řešení vyvinutých pro platformy 3–6.x na aktuální verze produktů

VÝHODY SPOLUPRÁCE S MÁMI:


Vyvíjíme řešenína platformě Documentum od roku 1999 a cílevědomě rozvíjíme odborné znalosti v této oblasti
Více než 50 úspěšně dokončených projektů pro významné evropské zákazníky
Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
Vlastní infrastruktura pro řízení projektů
Většina našich odborníků pracují s platformou po více než 6 let, jsou systematicky školeni a potvrzují své schopnosti pracovat s novými verzemi/ produkty platformy
Zkušenosti v navrhování a realizaci vysoce zatížených systémů (až 10.000 souběžných uživatelů)
Odbornost a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, projekční a stavební organizace, energetické korporace, vládní organizace
Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIUNULL


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnesnull