Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Outsourcing of development
on the OpenText Documentum platform

Vypracování řešení na aktuálních verzích produktů OpenText Documentum:


Vývoj a implementace řešení založených na produktech
 • WebTop / DAM 6.x
 • Taskspace 6.x
 • xCP 2.x
 • InfoArchive
Pokročilá konfigurace/ vývoj řešení pro produkty
 • BAM 6.x
 • Advanced Transformation Services 6.x, Audio Video Transformation Services 6.x
 • xPlore 1.x, OpenText Documentum media transformation Services
 • OpenText Documentum Reporting Services
Automatizace procesů skenování a zpracování nasnímaných kopií založených na produktech rodiny EMC Captiva, Abbyy; vývoj vlastních modulů pro zlepšené zpracování obrazů, zavádění digitálních podpisů, vodoznaků, atd.
Vývoj vlastních zákaznických řešení, integračních modulů na bázi protokolů DMCL, DFC, DFS, OpenText Documentum REST Services
Vývojintegrací OpenText Documentum z ERP, CRM, WCM a dalšími podnikovými produkty, použití produktů třídy Enterprise Service Bus pro komunikaci mezi systémy
Vývoj automatizovaných testů pro zatížení a funkčnost, optimalizace výkonu aplikací

AUDIT ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ OPENTEXT DOCUMENTUM
stabilizace, optimalizace výkonu


 • Provádění technologických, architektonických, infrastrukturních auditů existujících řešení na platformě OpenText Documentum (včetně řešení založených na platformě 3, 4i, 5), vypracování doporučení pro stabilizaci řešení, zlepšení výkonnosti
 • Pokrytí stávajících řešení automatickými zatěžujícími a funkčními testy
 • Optimalizace výkonnosti stávajících řešení, funkční zlepšení
 • Vytvoření sady technologické a uživatelské dokumentace, výukových materiálů pro stávající řešení

PODPORA ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ OPENTEXT DOCUMENTUM,
migrace řešenína aktuální verzi platformy


 • Organizace a realizace podpory druhé a třetí úrovně stávajících řešení
 • Funkční vylepšení stávajících řešení od jiných výrobců
 • Migrační řešení vyvinutých pro platformy 3–6.x na aktuální verze produktů

VÝHODY SPOLUPRÁCE S MÁMI:


Vyvíjíme řešenína platformě OpenText Documentum od roku 1999 a cílevědomě rozvíjíme odborné znalosti v této oblasti
Více než 50 úspěšně dokončených projektů pro významné evropské zákazníky
Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
Vlastní infrastruktura pro řízení projektů
Většina našich odborníků pracují s platformou po více než 6 let, jsou systematicky školeni a potvrzují své schopnosti pracovat s novými verzemi/ produkty platformy
Zkušenosti v navrhování a realizaci vysoce zatížených systémů (až 10.000 souběžných uživatelů)
Odbornost a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, projekční a stavební organizace, energetické korporace, vládní organizace
Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes