Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Popis:

Veřejná akciová společnost pro dodávku plynu a zplyňování “Donetskmiskgas” je podnik, jehož hlavním úkolem je nepřerušené a bezpečné dodávky plynu spotřebitelům, zásobování průmyslových, komunálních a domácích objektů zemním plynem. Struktura společnosti zahrnuje 13 oddělení a 7 okresních provozoven.

Uskutečněné projekty:

Elektronický archiv technické dokumentace (na základě OpenText Documentum eRoom)

Výsledky zavedení:

  • Zkrácení času stráveného při přijímání informací třikrát
  • Zvýšení efektivity interakce vzdálených strukturních jednotek
  • Úspory při doručení a předání dokumentace a kopírování
  • Zlepšení produktivity zaměstnanců při práci s dokumentací o 45%
  • Automatizace podnikových a rozhodovacích procesů
  • Sledování a kontrola verze dokumentů

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes