Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Uskutečněné projekty:

Úřad výkonného výboru (na základě řešení “SX-UA-Kancelář pro vládní agentury” – vlastní vývoj společnosti Soft Xpansion Ukraine)

Výsledky zavedení:

 • Automatizace zpracování příchozí a odchozí korespondence, žádostí občanů, organizačních a administrativních dokumentů a jiných dokumentů
 • Možnost rychle předregistrovat příchozí dokumenty (rezervace registračních čísel)
 • Automatizace procesů interní korespondence mezi strukturními jednotkami výkonného výboru
 • Automatické schvalování návrhů dokumentů
 • Automatizace procesu skenování, zpracování, ukládání a vyhledávání dokumentů
 • Organizace bezpečného elektronického archivu dokumentů
 • Kontrola plnění nařízení a pokynu
 • Směrování dokumentů
 • Informování uživatele o stavu dokumentů a pokynů
 • Automatizované vytváření zprav a statistických dát
 • Ukládání a aktualizace informací o smluvních stranách, organizační struktuře magistrátu, regulační a referenční informací

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes