Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Popis:

Systém elektronické správy dokumentů pro Centrum poskytování administrativních služeb (CPAS) “SX-Government CPAS” na platformě Alfresco

Výsledky zavedení:
Interní systém elektronické správy dokumentů pro Centrum poskytování administrativních služeb:

 • 70 uživatelů systému
 • Automatizace zpracování žádostí od zákazníků administrativních služeb
 • Vytvoření elektronické karty žádosti správcem CPAS
 • Možnost uložení informace ohledně žádostí na konzultace
 • Možnost zapojení do SESD odborníků subjektu poskytujícího administrativní služby
 • Možnost fixace poskytnutí průběžných odpovědí subjektem poskytujícím administrativní služby
 • Kontrola zpracování žádostí správce CPAS
 • Vytváření zpráv o práci
 • Vedení adresáře administrativních služeb s ukládáním:
  • Termínů vykonání
  • Seznamu požadovaných dokumentů
  • Výše poplatku a kódu klasifikace rozpočtových příjmů (pro placené služby)
 • Automatické vytváření forem pro tisk dokumentů:
  • Žádosti
  • Popisu dokumentů obdržených od žadatele
  • Souhlasu se sběrem a zpracováním osobních údajů
  • Listu padávání složky
  • Potvrzení o zaplacení (pro placené služby)
 • Automatické generování registračního čísla složky podle potřebných pravidel číslování
 • Vedení seznamu žadatelů: fyzických a právnických osob, OSVČ
 • Možnost připojit k profilu žadatele skenované kopií dokumentů: pasu, DIČ, certifikátu o státní registraci, stanov, osvědčení ze státních rejstříků a dalších dokladů.
 • Možnost skenovat dokumenty přímo do elektronické karty a automatické vázání na ni (bez přechodného ukládání skenů na lokální disk)
 • Možnost automatického informování (e-mailem/SMS zprávou) zákazníků administrativních služeb o stavu zpracování žádosti
 • Vyhledávání žádostí a dokumentů fulltextově nebo podle atributů
 • Vedení seznamu pracovníků CPAS
 • Audit akcí uživatelů SESD ohledně provádění změn

Externí portál CPAS (webové stránky):

 • Obecná informace o CPAS (adresa, cestovní mapa, pracovní hodiny atd.)
 • Zprávy
 • Statistická informace
 • Referenční informace o poskytovaných službách (informační kartičky služeb)
 • Možnost stahovat šablony dokumentů pro obdržení služeb (žádost, souhlas na zpracování osobních údajů atd.)
 • Možnost kontroly stavu zpracování žádosti zákazníkem
 • Možnost obdržet termín ve frontě (v případě integrace s elektronickou frontou CPAS)

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes