Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Popis:

Velká německá poradenská společnost se sídlem ve Mnichově.

Uskutečněné projekty:

Systém pro průzkum zaměstnanců (ASP.NET/SharePoint)

Výsledky zavedení:

  • Tvorba a správa projektů pro provádění rozsáhlých průzkumů zaměstnanců velkých evropských koncernů s přihlédnutím k zvláštnostem organizační struktury podniků
  • Organizace personalizovaného průzkumu zaměstnanců
  • Zpracování údajů získaných z průzkumů
  • Tvorba statistických zpráv a vizualizace v grafické podobě výsledků průzkumu
  • Automatizace procesu vydávání doporučení o optimalizaci práce jednotlivých jednotek podniku, zajištění společné práce vedení společnosti a expertní skupiny analytiků provádějících průzkum

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes