Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Popis:

Společnost “Kernel” je přední ve světě a největší na Ukrajině producent a vývozce slunečnicového oleje, a také klíčový dodavatel zemědělských produktů z oblasti Černého moře na světové trhy. Společnost dodává své výrobky do více než 60 zemí.

Uskutečněné projekty:

Systém elektronické správy dokumentů

Řešení: zavedení inovačního řešení — právně významné správy dokumentů, založené na cloudové platformě Microsoft Office 365 a platformě K2.

Uplatnění:

 • byl vytvořen jednotný informační prostor pro týmovou práci, do něhož je přístup poskytován prostřednictvím osobních kanceláří zaměstnanců. Informační prostor zahrnuje:
  • Modul HR: informační blok o kariéře, údaje o podřízenosti zaměstnance a strategické úkoly
  • konsolidovaný seznam úkolů a úloh pro zaměstnance s možností sledování časového rámce a disciplíny výkonnosti
  • obecný seznam úkolů a procesů, které jsou pod kontrolou zaměstnance
  • nástroje agregovaného vyhledávání mezi všemi informačními zdroji společnosti
  • obecný katalog poníkových procesů a aplikací, které jsou k dispozici zaměstnanci, v závislosti na jeho pravomoci
 • byl zaveden mechanismus pro zpracování úkolů od e-mailových klientů a z messengeru Telegram, což je zvláště důležité pro zaměstnance společnosti, kteří často pracují mimo kancelář
 • byly automatizované schvalovací procesy, postupy řízení lidských zdrojů, procesy interního auditu, manažerská správa dokumentů
 • byly vytvořené archivy právní a referenční informace, archiv právních dokumentů a soudních věcí
 • byly automatizované hlavní korporátní žádostí od zaměstnanců (více než 10 typů žádostí: objednávání zasedacích místností, aut, schvalování služebních cest apod.)
 • byla implementovaná integrace systému s firemní krajinou společnosti, a to s ERP-systémem Navision, účetními moduly 1C, systémem řízení projektů na platformě JIRA, firemním adresářem a katalogy
 • byl zaveden analytický podsystém zpravování pomocí aplikace Microsoft Power BI, která je také součástí platformy Office 365
 • byla implementovaná možnost operačního a taktického plánování v osobním a obecném korporátním kalendáři
 • byla zavedená možnost pro týmovou spolupráci a komunikaci zaměstnanců společnosti pomoci korporátní sociální vrstvy Yammer, integrované s dalšími programy Оffice
 • byl implementován adaptivní design pro zajištění optimální interakce s uživatelem bez ohledu na typ zařízení

Výsledky zavedení:

 • Zvýšení efektivity systému řízení společnosti. Díky automatizaci podnikových procesů, zvýšila se rychlost a kvalita rozhodování při řízení, uskutečnění personálních postupů, procesů interního auditu a manažerských pracovních postupů, což zajišťuje progresivní systémové změny ve správě firemních zdrojů.
 • Snížení nákladů na logistiku. Zavedení právně významné správy dokumentů snižuje náklady spojené s organizací papírové správy dokumentů (náklady na papír, údržbu kancelářského vybavení a nákup spotřebního materiálu, přenos papírových kopií mezi územně vzdálenými obchodními jednotkami a kancelářemi, skladování a likvidace papírových nosičů).
 • Úspora pracovní doby a zvýšení produktivity práce. Zejména po zavedení právně významné správy dokumentů ve společnosti „Kernel“ byl čas na odsouhlasení a podepisování některých typů dokumentů v průměru snížen z 2-3 týdnů na 2 dny. Řešení umožnilo eliminovat ztráty pracovní doby a uvolnit rezervy k plnění nových úkolů, čímž se zvyšuje efektivita využití pracovní doby.
 • Odstranění případů ztráty dokumentů. Zvedení mechanismu elektronického schvalování dokumentů umožňuje zabránit ztrátě papírových dokumentů. Informace jsou bezpečně uloženy v několika datových centrech najednou a kvůli jejich vícenásobnému kopírování je riziko ztráty vyloučeno.
 • Transparentnost poníkových procesů. Standardizace a automatizace poníkových procesů přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti v souladu se současnou legislativou, zásadami transparentnosti a čestnosti, politikami sociální odpovědnosti a zároveň omezují možnost střetu zájmů, porušování vnitřních politik a postupů, zneužívání důvěry či postavení ve společnosti.
 • Bezpečnost podnikových procesů. Řešení vylučuje možnost falšování podpisu a podepsaných dokumentů, což plně splňuje moderní požadavky a normy bezpečnosti informací.
 • Individuální přístup. Při zvedení právně významné správy dokumentů se berou v úvahu specifika činností a potřeb zákazníka, firemní principy a standardy, charakteristiky systému řízení a podnikových procesů. Tento přístup k implementaci řešení nám umožňuje dosáhnout silného synergického efektu, který může pozitivně ovlivnit celkový finanční výsledek zákazníka.

Výhledy projektu:

Další vývoj systému právně významné správy dokumentů zahrnuje automatizaci projektové práce společnosti a činnosti strukturních jednotek společnosti, jakož i rozšíření katalogu automatizovaných podnikových procesů.

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes