Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Uskutečněné projekty:

Kancelář výkonného výboru (na platformě Alfresco)

Výsledky zavedení:

Složení projektového týmu: 2 obchodní analytici, 2 vývojáři, správce databází, správce Windows, 2 implementační inženýry, 2 certifikovaní odborníci na technickou podporu.

Během 2 měsíců byl systém připraven k testování, během 1 měsíce byl systém připraven ke zkušebnímu provozu a během 1 měsíce byl zaveden do průmyslového využití.

  • Automatizace zpracování příchozích, odchozích, organizačních, administrativních a jiných dokumentů
  • Automatizace zpracování žádostí od občanů, zákazníků administrativních služeb, obchodních dopisů od právnických osob
  • Automatické schvalování návrhů dokumentů
  • Vytváření elektronického archivu složek a jeho bezpečné uložení
  • Směrování dokumentů
  • Informování uživatele o stavu dokumentů, pokynu a úkolů různými způsoby
  • Automatické vytvoření zpráv, které jsou připravené k použití
  • Kontrola plnění nařízení, pokynu
  • Audit uživatelských akcí ohledně provádění změn
  • Uchovávání a aktualizace regulační a referenční informace (klasifikátorů a adresářů) podporující dědičnost a hierarchii

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes