Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Popis:

Velká společnost – provozovatel železnice.

Uskutečněné projekty:

Systém automatizace projektové činnosti státní železniční společnosti (na platformě SharePoint)

Výsledky zavedení:

  • Portálový systém, který zajišťuje společné aktivity různých jednotek
  • Systém obsahuje deset základních šablon pro vytváření konkrétních projektových místností s rekonfigurovatelnými právy, procesy schvalování, datovými typy, formuláře
  • Byl implementován obecný firemní portál, který obsahuje informace o zaměstnancích společnosti, obecných úkolech a událostech, a také má archiv dokumentace společnosti.

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes