Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Uskutečněné projekty:

Kabinet Ministrů Ukrajiny (Vláda Ukrajiny) je nejvyšším orgánem v systému výkonných orgánů na Ukrajině.

Systém elektronických peticí
Projekt byl realizován společností Soft Xpansion Ukraine ve spolupráci s Fondem „Východní Europa“ a Státní agenturou Ukrajiny pro elektronické řízení v rámci programu mezinárodní technické pomoci „Elektronické řízení pro zodpovědnost vlády a účast společenství“ (EGAP) s finanční podporou Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci.

Výsledky zavedení:

  • Byl vytvořen elektronický systém, který umožňuje občanům podávat petice k posouzení Kabinetu Ministrů Ukrajiny v on-line režimu, prohlížet a podepisovat petice již podána, a tím ovlivňovat vytváření priorit v rozhodovacím procesu na úrovni výkonné moci na Ukrajině
  • Řešení je přizpůsobeno pro použití na jakékoli platformě s moderními prohlížeči
  • Optimalizovaná práce s velkým počtem souběžných uživatelů
  • Bylo uplatněno automatické vyhledávání a vyplňování kontaktní informace při registraci nových uživatelů
  • Systém splňuje všechny nezbytné požadavky platné legislativy

Mechanismus pro posouzení elektronických peticí se řídí Usnesením Kabinetu Ministrů ze dne 22. července 2016 č. 457 “O schválení Postupu pro posuzování elektronické petice adresované Kabinetu Ministrů Ukrajiny”. Pro posouzení musí petice získat alespoň 25 000 hlasů za 90 dní. Pak musí byt povinně posouzená sekretariátem Kabinetu Ministrů Ukrajiny. Poté se odešle vrchnímu vedení a odpovídajícím výkonným orgánům. Pokud petice nedostane dostatek hlasů, stejně bude posouzená, ale již jako kolektivní žádost.

Projekt podporuje vytváření aktivní komunikace mezi vládou a veřejností o důležitých otázkách fungování a rozvoje státu, a také poskytuje vysoce kvalitní posouzení elektronických peticí, jichž občané společně podávají Kabinetu Ministrů Ukrajiny prostřednictvím internetu.

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes