Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Projekty

Popis:

Systém elektronické správy dokumentů SX-Government na platformě Alfresco

Výsledky zavedení:

 • 375 uživatelů systému
 • Automatizace zpracování příchozí a odchozí korespondence, žádostí od občanů, interních dokumentů, příkazů, zápisů, nařízení a regulačních dokumentů, což zahrnuje: vytvoření, evidovaní, schválení, podepsání, povolení, provádění, kontrolu lhůt atd.
 • Kontrola plnění nařízení a pokynu
 • Funkce “Vedoucí-Pomocník”
 • Informování uživatele o stavu dokumentů, pokynu a úkolů různými způsoby
 • Ukládání a aktualizace informací o smluvních stranách, organizační struktuře magistrátu, regulační a referenční informací
 • Kontrola plnění nařízení, pokynu
 • Personální řízení, správa personální dokumentace
 • Kalendář události. Díky této funkci je možné plánovat schůzky a události, kontrolovat dostupnost volných zdrojů a času a rezervovat je
 • Vyhledávání dokumentů a úkolů podle různých výběrových kritérií
 • Automatizace procesu skenování, zpracování, ukládání a vyhledávání dokumentů
 • Uložení různých verzí dokumentů

Formulář žádosti


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnes