Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Group of companies Soft Xpansion International VYZÝVÁ K PARTNERSTVÍ!

Group of companies Soft Xpansion International VYZÝVÁ K PARTNERSTVÍ!


Informační technologie nejsou jen trendem 21. století, nýbrž naléhavou potřebou moderního světa a oblastí nekonečných možností.

Jedná se o jedinečnou šanci danou člověku. A my zveme k dialogu všech těch, kteří se starají o nových vyhlídkách, kteří nechtějí a nemohou držet dál od tohoto mocného jevu!

Soft Xpansion International je založena na třech hlavních principech: Produkt, Partner a Spotřebitel. Kompletní harmonie těchto komponentů se může stát skutečným zdrojem vašeho úspěchu a zisku.

S ohledem na tři hlavní principy jsme pro sebe jasně strukturovali samotné priority a cíle, což určují vývoj společnosti v dlouhodobém výhledu, a zveme vás, abyste s námi sdíleli naše hodnoty a cíle!

PRODUKT, PARTNER A SPOTŘEBITEL


Dnes mnoho společností a organizací využívá naše produkty hodinově. Toto umožňuje partnerům-zprostředkovatelům, aby se považovali za nedílnou součást každodenního života koncového spotřebitele, a nabízí jedinečnou příležitost výrazně zlepšit jeho kvalitu.

Naše progresivní EDM SX-Business (pro byznys) a SX-Government (pro státní úřady) na základě Alfresco, softwarové řešení na základě Microsoft SharePoint a К2 (pro finanční a průmyslový sektor a byznys) již dlouho si získaly popularitu a poptávku na trhu nových technologií. Takže to jsou hlavní součásti vašeho úspěchu. Příslušná nabídka a aktivní prodej těchto produktů nejen udrží, ale také posílí vaše pozici v oblasti IT služeb.

Desítky ročních uplatnění nám dávají právo garantovat vám vděčnost koncových spotřebitelů a ziskovost vašeho byznysu.

Nabízíme nejen nejmodernější, vysoce kvalitní produkty a unikátní řešení, které řeší skutečné problémy moderních podniků a přináší zákazníkům velmi konkrétní administrativní a finanční výsledek: šetří čas a peníze, má pozitivní vliv na produktivitu a kvalitu práce, zajišťuje bezpečnost podnikových procesů, zvýšení efektivity řízení a tak dále.
Zásadní výhodou je flexibilita a vysoká adaptabilita produktů. Jsme schopni přizpůsobit softwarová řešení realitě každé konkrétní společnosti nebo celé země. Naši partneři jsou si dobře vědomi rozsahu úkolů a úrovně potřeb svých zákazníků — víme, jak jim vyhovět na úrovni nejnovějších požadavků své doby.

Zveme k dialogu všech těch, kdo je připraven se stát našim představitelem v jakékoliv zemi světa. Může to být buď jednorázová spolupráce, nebo partnerství po dlouhou dobu. Společnost Soft Xpansion International je otevřena ke konstruktivnímu dialogu a kompromisu, a v rámci partnerství je připravena zvážit všechny formy spolupráci.

Snažíme se vytvořit jedinečné a optimální podmínky pro naše představitele za účelem zvýšení ekonomické efektivity společné práce.

Zaručujeme individuální přístup, protože máme skutečný zájem o úspěšnou realizaci každého projektu. Rozvoj vzájemně prospěšných vztahů s partnery je strategickým úkolem Soft Xpansion International.

Naše kanceláře jsou otevřené v České republice, Německu a na Ukrajině. To vám velmi usnadní veškerou potřebnou komunikaci a sníží právní náklady.

Cítíme silný potenciál a jsme připraveni dosáhnout nové úrovně. Nezastavíme se na tom, čeho jsme dosáhli, a rozvíjíme se a usilujeme o aktivní dobývání trhu! Vyzýváme vás, abyste sdíleli naše ambiciózní a dlouhodobé plány na rozšíření geografie použiti našich produktů a realizaci vašich talentů.

Soft Xpansion International má přesvědčivé zkušenosti, moderní technologie a vždy se stara o dlouhodobé zájmy svých partnerů.

Pokud se chcete stát velkou a dynamicky se rozvíjející společností, tak máme společnou cestu. Díky hluboké horizontální integraci vytvoříme obchodní model pro udržitelný rozvoj a budeme vytvářet optimální model partnerství pro podnikání.

Jdeme cestou růstu a rozvoje společně!

 

VAŠE VÝHODY spolupráci s námi:


dlouhodobé zkušenosti vývojů a zavedení systémů řízení informací a obchodních procesů;
progresivní a relevantní softwarová řešení;
přizpůsobení softwarových produktů a řešení;
vysoká profesionalita a efektivita;
podpora partnerů při propagaci, prodeji a zavedení systémů;
plný rozsah prací ohledně zavedení systémů a řešení;
individuální přístup, optimální podmínky a transparentní schémata spolupráce, efektivní struktury interakce;
flexibilní tvorba cen, které zajistí konkurenceschopnost s ohledem na současnou situaci na trhu;
adekvátní reakce na neobvyklé situace;
bezvadná autorita spolehlivého partnera.

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIUNULL


Naučit hodnotu svého projektu automatizace dnesnull