Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Osoba, odpovědná za záležitosti související s politikou důvěrnosti, je
Dr. Juri Stern

Koenigsallee 45
44789 Bochum
info@soft-xpansion.com


PŘEČTĚTE, PROSÍM, TENTO POPIS POLITIKY DŮVĚRNOSTI POZORNĚ A V PLNÉM ROZSAHU!

Tato politika důvěrnosti je součástí všeobecných obchodních podmínek Soft Xpansion GmbH & Co. KG a platí pro specifická data, shromážděná na této webové stránce nebo jinými způsoby, námi nebo našim obchodním partnerem (Avangate BV, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD, Amsterdam, Nizozemsko). Jako uživatel obdržíte v tomto popisu politiky důvěrnosti všechnu potřebnou informaci o tom, jakým způsobem a pro jaké účely shromažďujeme a používáme my nebo shromažďují a používají poskytovatelé třetích stran (například, externí weboví hostitelé) data, obdržená od vás. Shromažďování a používání vašich dat je přísně omezeno ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO) a zákona o telekomunikačních prostředcích (TMG). Respektujeme důvěrnost vašich osobních dat a pracujeme v rámci stanoveném zákonem. Sběr dat se provádí pokud možno zcela dobrovolně. Zaručujeme vysokou úroveň zabezpečení vašich osobních údajů, zejména důvěrných. V tomto ohledu vám doporučujeme, abyste nezapomínali na obecná nebezpečí spojená s používáním internetu. Bez dalších bezpečnostních opatření, zejména v poštovním provozu, nebude vaše data v bezpečí.


Osobní údaje

„Osobní údaje“ — jsou údaje, pomocí nichž mohou být fyzické osoby identifikováni. Údaje shromažďují naše webové stránky nebo jiné prostředky (e-mailová technická podpora).
Mezi osobními údaji, o poskytnutí kterých jsme oprávněni vás požádat, může být vaše jméno, jméno zaměstnavatele, pracovní místo, jednotka, soukromá a/nebo pracovní poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a faxové číslo. Chcete-li zakoupit výrobky nebo se účastnit jiných akcí na našich webových stránkách, musíte nám osobní informaci poskytnout. Některé z požadovaných údajů jsou k poskytnutí povinné, ostatní nám mohou být zaslány dle vlastní vůle. Pokud nám neposkytnete všechnu požadovanou informaci, nebudete moci nic objednat.


Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace

Pokud změníte své osobní údaje, můžete je aktualizovat přímo na našich webových stránkách. Chcete-li to provést, zašlete nám e-mail nebo zaregistrujte nové údaje. Kontaktujte nás, pokud potřebujete informaci o tom, které osobní údaje jsou u nás uloženy.


Použití shromážděných osobních údajů

Data poskytnutá vámi, našimi autorizovanými prodejci a distributory, partnery nebo třetími stranami budou zpracovávána a ukládána především na serverech v Německu. Čas od času můžeme změnit umístění serveru bez předchozího upozornění; v každém případě budou osobní údaje zachovány a chráněny na základě této politiky důvěrnosti.

Společnost Soft Xpansion může ukládat, zpracovávat a předávat osobní údaje přidruženým společnostem nebo třetím stranám pro poskytnutí takovýchto služeb:

  • Rregistrace objednávky, včetně zpracování plateb online, abychom vás informovali o stavu objednávky
  • Vytváření faktur
  • Dodání objednaných produktů
  • Zajištění technické podpory
  • Informování vás o aktualizacích, speciálních nabídkách, nových produktech, službách a průzkumu trhu
  • Poskytnutí vám nejrelevantnějšího obsahu a zlepšení použitelnosti webových stránek
  • Dodržování právních požadavků
  • Zajištění dodržování podmínek této dohody, včetně vyšetřování případných porušení; nebo
  • Pro všechny ostatní oprávněné účely

Některá data, například typ používaných služeb a denní počet uživatelů, mohou být použita společností Soft Xpansion pro statistické účely, marketing nebo jiné oprávněné účely. Tato data budou shromažďována v souhrnné statické podobě bez identifikace jednotlivců. Termín pro automatické vymazání dat je stanoven v předstihu. Například, registrační údaje, které od nás nevyžadují žádné další informaci, budou z databáze odstraněny po 14 dnech. Některé konkrétní údaje zasíláme našemu vývojáři (Soft Xpansion Ukraine Ltd., Kosmonavtov Av. 30a, 21021 Vinnytsia, Ukrajina) pro opravu chyb nebo vývoj jednotlivých funkcí.


Ochrana shromažďovaných dat

V souladu se svým produkčním standardem společnost Soft Xpansion přijala opatření na ochranu údajů shromážděných na našich webových stránkách. Pro ochranu konkrétních osobních údajů používáme zejména firewall a certifikát SSL od Comodo. Nicméně nikdo nemůže zaručit, že vaše osobní údaje budou vždy a úplně chráněny. Rovněž jste zodpovědní za důvěrnost vašich osobních údajů a jejich ochranu před neoprávněným přístupem. Společnost Soft Xpansion si vyhrazuje právo uchovávat vaše osobní údaje, pokud používáte tyto webové stránky nebo produkty a v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném příslušnými právními předpisy. Dokonce, i když odstraníme vaše osobní údaje, mohou být stále uloženy na záložních médiích nebo v jiných systémech.


Vaše práva

Máte právo kdykoli obdržet bezplatnou informaci o vašich osobních údajích uložených u nás. To zahrnuje zdroj, příjemce a účel sběru dat. Kromě toho vám společnost Soft Xpansion uděluje právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání dat. Nezahrnuje však údaje, které musí být uchovávány na základě zákona nebo které jsou nezbytné pro výkon podnikání. Aby bylo možné kdykoli zakázat použití osobních údajů, jsou uloženy v samostatném kontrolním seznamu. Pokud jsou data zaznamenaná bez zákonné povinnosti archivovat, vymažeme vaše údaje na základě vašeho požadavku. Pokud bude aktivována povinná archivace, zablokujeme vaše data. Pokud podle vašeho názoru společnost Soft Xpansion zaznamenává a zpracovává vaše údaje v rozporu s pravidly, zašlete podrobnou stížnost běžnou poštou na adresu:

Soft Xpansion GmbH & Co. KG
Koenigsallee 45
44789 Bochum
Germany
nebo email info@soft-xpansion.com

V takovém případě přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zvážili důvody vaše stížnosti a v případě potřeby odstranili nedostatky.


Váš souhlas

Svobodně můžete zasílat osobní údaje společnosti Soft Xpansion. Pokud však nejsou poskytnuty všechny potřebné údaje, je možné, že některé akce nebudou uskutečněna (například, fakturace bez adresy, nákup softwaru bez jména). Pokud se rozhodnete přihlásit se k odběru zpravodaje, abyste byli obeznámeni se speciálními nabídkami, novými verzemi programů, zprávami o produktech, marketingovými nebo jinými informací, bude váš registrační e-mail uložen na našem serveru spolu s veškerou informací, které jsou v něm obsaženy. Tyto informaci používáme k odeslání výše uvedených sdělení. Chcete-li se odhlásit od zpravodaje, můžete to udělat kdykoli a bez velkého úsilí kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ níže. Pokud se zaregistrujete s protichůdnými ustanoveními (přihlašujete se k odběru informačního bulletinu, ale chcete získávat pouze informaci o produktech), společnost Soft Xpansion se bude snažit splnit vaše přání.


Web Analytics Google

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu, poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači a navržené tak, aby pomohly analyzovat, jak uživatelé webové stránky používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených Státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s provozováním webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může také tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon, nebo když tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude přiřazovat vaši IP adresu jiným datům uloženým v Google. Využívání souborů cookie můžete zrušit výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně, prosím, mějte na paměti, že pokud to uděláte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu těchto webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že údaje o vás budou společností Google zpracovávána způsobem uvedeným výše.


Remarketing Google nebo podobné publikum

Poskytovatel používá na webových stránkách remarketing společnosti Google Inc. („Google“) nebo funkci „Podobné publikum“. Poskytovatel může tuto funkci využít k tomu, aby návštěvníky odkazoval na stránky s cílenou reklamou tím, že zobrazuje reklamy, které se týkají zájmů uživatelů webových stránek poskytovatele, když navštěvují jiné webové stránky v obsahové síti Google. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, které tvoří základ pro vytváření zobrazované reklamy zaměřené na zájmy. Google to provede uložením malého souboru s pořadím čísel v prohlížečích návštěvníků webových stránek. Toto číslo se používá k zachycení návštěv webových stránek a anonymních údajů o používání webových stránek. Žádné osobní údaje týkající se návštěvníků webových stránek nejsou uloženy. Pokud později navštívíte jinou webovou stránku v obsahové síti Google, zobrazí se vám reklamy, které pravděpodobně odkazují na dříve navštívené oblasti produktů a informací. Trvale zakázat používání souborů cookie Google můžete pomocí následujícího odkazu stažením a instalací plug-in modulu: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs. Případně můžete zakázat používání souborů cookie třetích stran tím, že přejdete na stránku pro odhlášení na adrese www.networkadvertising.org/choices/ a vložíte další informace, které jsou zde uváděny za účelem odmítnutí používat soubory cookie.
Další informace o remarketingu společnosti Google a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.


Měření konverzí Google AdWords

V onlinovém reklamním programu Google AdWords používáme také měření (sledování) konverzí jako část Google AdWords. GoogleConversionTracking — je služba pro analýzu nabízená společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Pokud klikněte na reklamy, které jsou součástí služby Google, bude ve vašem počítači uložen soubor cookie s měřením konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou dobu trvání, neobsahují osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci jednotlivců.
Pokud navštívíte některé stránky na našich webových stránkách když soubor cookie ještě nevypršel, Google a my zjistíme, že jste klikli na reklamu a byli na tuto stránku odesláni. Každý klient Google AdWords má svůj vlastní soubor cookie. Není tedy možné sledovat soubory cookie prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.
Informace získané pomocí souborů cookie pro měření konverzí se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, což je zásadní pro sledování konverzí. Tímto způsobem zákazníci rozpoznají celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu, a byli odesláni na stránku se značkou sledování konverzí. Nicméně neobdrží žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci uživatelů.
Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete odmítnout souhlas s touto funkcí tím, že zakážete instalaci souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení ve vašem prohlížeči (možnost vypnutí). Pak budete ze statistik sledování konverzí vyloučeni. Další informace a Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/policies/privacy/ .


Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Vezměte, prosím, na vědomí, že nejsme zodpovědní za zachování důvěrnosti těmito jinými stránkami. Doporučujeme, aby naši uživatelé po opuštění naší webové stránky přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, která shromažďuje osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné na této webové stránce.


Odpovědná osoba, otázky ohledně politiky důvěrnosti a změnách

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této politiky důvěrnosti, kontaktujte nás prosím na e-mail: info@soft-xpansion.com nebo poštou. Soft Xpansion si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto politiku důvěrnosti. Nejnovější verze politiky důvěrnosti bude zveřejněna na webových stránkách po příslušných oznámeních. Osoba, odpovědná za záležitosti související s politikou důvěrnosti, je

Publikováno: květen 2018