Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Portál podpory: zlepšení efektivity a kvality poskytování služeb

Jak zajistit efektivní technickou podporu klientům společnosti nebo finanční instituce v režimu 24/7? Jak snížit počet nevyřešených problémů a zabránit odlivu zákazníků? Odpovědi na tyto otázky dává Portál podpory — moderní řešení od společnosti soft Xpansion.  Systém technické podpory (Portál…

Denní rutina manažerů: jak zlepšit služby zákazníkům v bance?

Snad každá finanční instituce chce vybudovat efektivní model řízení rizik a zvýšit vlastní ziskovost. Požadavky moderní hospodářské soutěže totiž vyžadují nejen zvýšení produktových marží, ale také řízení nákladů. Dnes řada finančních institucí čelí takovým problémům: Zvýšení času na obsluhu stávajících…

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019! Nynější rok byl plný událostí, tvrdé práce, hlubokého významu a úspěchů. Ať příští rok splní všechny vaše naděje a očekávání, bude vám štědrý pro zajímavé plány a tvůrčí úspěchy, a také přinese bohatství…

Skupina společností Soft Xpansion International dokončila zavedení systému elektronické správy dokumentů “SX-Business” ve Skupině společností Nyva Perejaslavščyny

Skupina společností Soft Xpansion International úspěšně dokončila zavedení systému elektronické správy dokumentů SX-Business na platformě Alfresco Community Editions ve skupině společností Nyva Perejaslavščyny. Tým společnosti Soft Xpansion International uskutečnil nastavení procesů zpracování příchozí a odchozí korespondenci, smluv, evidování příkazů a…

Řešení Skupiny společností Soft Xpansion International pro podniky zemědělského sektoru a těžkého průmyslu na Industrial Digitalization Fest

4. prosince 2018 se Skupina společností Soft Xpansion International zúčastnila Industrial Digitalization Fest v Kyjevě, který se věnoval inovativním řešením výrobních úkolů v zemědělských podnicích a v podnicích těžkého průmyslu. Akce se stala místem setkání předních představitelů zemědělských, průmyslových a…