Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Specialisté společnosti Soft Xpansion Professional Services mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a zavedením širokého spektra moderních řešení pro automatizaci práce institucí veřejného sektoru a veřejných orgánů na všech úrovních. Taková řešení mohou být upravena podle platných právních předpisů země.


Automatizace práce státních institucí a organizací

Automatizace administrativních a hospodářských činností veřejných institucí: automatizace interních schvalování a různých typů žádosti, včetně žádostí o objednávání zasedacích místností a zařízení, objednávání automobilů, žádostí o opravy, žádostí o uklizení prostorů, žádostí o schválení služebních cest, skenování dokumentů, objednání obědů apod.

Automatizace správy dokumentů a obecných kancelářských procesů: automatizace zpracování příchozí/odchozí dokumentace a interní korespondence, organizačních a administrativních dokumentů, zpracování žádostí, správa smluvní činností, automatizace schvalování servisní dokumentace (standardní dokumenty, vytvoření vlastních cest pro schvalování dokumentů a plnění úkolů).

Automatizace personálního řízení a kontroly výkonné disciplíny zaměstnanců: automatizované řízení schůzí; elektronická kancelář zaměstnance, která poskytuje přístup k úkolům, dokumentům, procesům a další pracovní informaci; automatizace žádostí o vyhledávání zaměstnanců, žádostí o potvrzení o zaměstnání, žádostí o dovolenou a schvalování rozvrhu dovolen, žádostí o převod zaměstnanců v rámci instituce, propuštění zaměstnanců, informační systém spravování žádostí o školení pracovníků.


  Právně významná správa dokumentů (PVSD) pro instituce veřejného sektoru

Zavedení systému zajišťuje rychlé schvalování, okamžité podepisování, bezpečnou výměnu a spolehlivé ukládání v systému různých elektronických dokumentů, které jsou plně platné a uznávané za originály, přičemž současně se zaručuje jejich integrita a spolehlivost.


Portálová řešení pro veřejný sektor

Výkonná a flexibilní řešení, umožňující zajištění efektivní spolupráci státu, místního společenství a podniků v jediném elektronickém informačním prostoru. Provádění řešení urychluje komunikaci, zlepšuje efektivitu vládních agentur, zajišťuje transparentnost a spravovatelnost procesů, spolehlivé ukládání a ochranu informaci. V portfoliu vyvíjených projektu společnosti takováto portálová řešení pro vládní agentury a organizace.

Portál elektronických peticí. Moderní nástroj pro elektronické podávání individuálních nebo kolektivních peticí občanů státním orgánům, samosprávám nebo úředníkům. Usnadňuje vytváření aktivní komunikace mezi vládou a společenstvím, identifikuje nejnaléhavější otázky na místní a státní úrovni, šetří peníze a zaměřuje se na řešení problémů.

Portál pro spolupráci na projektech. Inovativní nástroj pro spolupráci na projektech. Umožňuje efektivní správcování projektových týmů, usnadňuje výměnu informací mezi zákazníkem a vykonavatelem, spolehlivé ukládání a zpracovávaní dat, automatizuje požadavky na technickou a servisní podporu projektů.

Portál byznys analýzy. Nástroj pro automatizované formování elektronických zpráv vládních agentur a státních organizací na základě technologické platformy Microsoft Power BI.

Interní portál. Jediné vnitřní informační prostředí pro veřejné orgány různých úrovní. Portál má strukturované umístění materiálů a dokumentů, organizovaný vyhledávací systém, integraci s kolektivním kalendářem organizace. Prostřednictvím kanceláře zaměstnanci mají přístup k služebním úlohám a úkolům, a také mají možnost pracovat společně s dokumenty, komunikovat a chatovat.

Externí portál. Poskytuje onlinový přístup k administrativním službám a elektronickým městským službám. Umožňuje obyvatelům podávat elektronické žádosti, přihlašovat se na osobní návštěvu k úředníkům, přistupovat k oficiální informaci ohledně poskytování administrativních služeb, obdržovat odpovědi a závěrečné dokumenty online.


Elektronické archivy. Centralizované úložiště elektronických dokumentů, které má jasnou strukturu a poskytuje pohodlný přístup, rychlé vyhledávání a spolehlivé ukládaní velkého množství souborů:
  • Obecný archiv dokumentů
  • Archiv regulační a referenční informací
  • Archiv technické a projektové dokumentace
  • Archiv primární účetní a finanční dokumentace
  • Archiv právní dokumentace a soudních případů
  • Archiv partnerů a klientů (organizací) atd

Servis a poradenství. Soft Xpansion Professional Services nabízí konzultační služby, přípravu technických úkolů a rozvoj infrastrukturních projektů, a také vlastně vývoj a nastavení řešení nebo přizpůsobení typického řešení pro zákazníka, záruční podporu, servisní a technickou podporu po zavedení softwarových řešení a produktů.

Technologie. Soft Xpansion Professional Services nabízí řešení na základě softwarových platforem: Abbyy, Alfresco, DocsVision, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, EMC Captiva, PDF Xpansion atd.