Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Specialisté společnosti Soft Xpansion Professional Services mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a zavedením moderních řešení pro automatizaci práce bank, pojišťoven, investičních a podílových fondů, leasingových společností, clearingových organizací a dalších bankovních a finančních institucí. Taková řešení mohou být upravena podle platných právních předpisů země.


Automatizace obchodních procesů v bankovním a finančním sektoru

Automatizace obecných kancelářských procesů: automatizace kanceláře (zpracování příchozí/odchozí korespondence a interní dokumentace), správa smluv (automatizované vytvoření, schvalování, podepisování a kontrola plnění smluv), automatizace procesů schvalování servisní dokumentace (standardní dokumenty, vytvoření vlastních cest pro schvalování dokumentů a plnění úkolů).

Automatizace bankovnictví: automatizace procesů správy úvěrů, automatizace práce měnových jednotek, automatizace zpracování platebních příkazů, automatizace retailového půjčování, automatizace půjčování malým, středním a velkým podnikům a další.


Automatizace administrativních, podnikatelských a výrobních činností bank a finančních institucí: automatizace interních schvalování a různých typů vnitřních firemních žádosti, včetně žádostí o objednávání zasedacích místností a zařízení, objednávání automobilů, žádostí o opravy, žádostí o uklizení prostorů, žádostí o schválení služebních cest, skenování dokumentů, objednání obědů apod.

Automatizace personálního řízení a kontroly výkonné disciplíny: automatizace žádostí o vyhledávání zaměstnanců, žádostí o potvrzení o zaměstnání, žádostí o dovolenou a schvalování rozvrhu dovolen, žádostí o převod zaměstnanců v rámci instituce, propuštění zaměstnanců a potvrzení o splnění všech potřebných povinností, informační systém spravování žádostí o školení pracovníků, kancelář zaměstnance (poskytuje uživatelovi přístup k služebním úkolům, dokumentům, procesům a pracovní informaci), spravování porad.


Automatizace finančního plánování v institucích bankovního a finančního sektoru

Právně významná správa dokumentů (PVSD) pro banky a finanční instituce. Systém umožňuje rychle odsouhlasovat, okamžitě podepisovat, bezpečně vyměňovat a ukládat elektronické dokumenty různých typů, které jsou plně platné a považovány za originální a současně zaručují jejich autenticitu a integritu.

Portálová řešení pro bankovní a finanční sektor. Výkonná a flexibilní řešení, umožňující zajištění efektivní vnitřní firemní spolupráce, optimalizaci pracovního postupu, zjednodušení komunikace při rozhodování, automatizace úkolů a kontroly jejich výkonu na všech úrovních vedení:

  • Interní firemní portál
  • Portál Dozorčí rady
  • Portál byznys analýzy (na základě platformy Microsoft Power BI)
  • Portál pro spolupráci na projektech atd
Elektronické archivy. Centralizované úložiště elektronických dokumentů, které má jasnou strukturu a poskytuje pohodlný přístup, rychlé vyhledávání a spolehlivé ukládaní velkého množství souborů. V portfoliu archivních řešení Soft Xpansion Professional Services:

  • Obecný archiv dokumentů
  • Archiv právní dokumentace a soudních případů
  • Archiv obchodních partnerů a klientů
  • Archiv primární účetní a finanční dokumentace atd

Servis a poradenství. Soft Xpansion Professional Services nabízí konzultační služby, přípravu technických úkolů a rozvoj infrastrukturních projektů, a také vlastně vývoj a nastavení řešení nebo přizpůsobení typického řešení pro zákazníka, záruční podporu, servisní a technickou podporu po zavedení softwarových řešení a produktů.

Technologie. Soft Xpansion Professional Services nabízí řešení na základě softwarových platforem: Abbyy, Alfresco, DocsVision, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, EMC Captiva, PDF Xpansion atd.