Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Specialisté společnosti Soft Xpansion Professional Services bohaté zkušenosti s vývojem a zavedením širokého spektra moderních automatizačních řešení pro automatizaci obchodních procesů průmyslových podniků a holdingů, včetně energetických, strojírenských, metalurgických, chemických, farmaceutických, projektových, inženýrských a dalších sektorů. Taková řešení mohou být upravena podle platných právních předpisů země.


Automatizace obchodních procesů průmyslových podniků

Automatizace obecných kancelářských procesů: automatizace zpracování příchozí/odchozí korespondence a interní dokumentace, správa smluv (automatizované vytvoření, schvalování, podepisování a kontrola plnění smluv), automatizace schvalování servisní dokumentace (standardní dokumenty, vytvoření vlastních cest pro schvalování dokumentů a plnění úkolů).

Automatizace administrativních, podnikatelských a výrobních činností: automatizace různých typů firemních žádosti, včetně žádostí o objednávání zasedacích místností a zařízení, objednávání automobilů, žádostí o opravy, žádostí o uklizení prostorů, žádostí o schválení služebních cest, skenování dokumentů, objednání obědů apod. Automatizace procesu schvalování technických dokumentů.

Решения для бизнеса

Automatizace personálního řízení a kontroly výkonné disciplíny zaměstnanců: automatizace žádostí o vyhledávání zaměstnanců, žádostí o potvrzení o zaměstnání, žádostí o dovolenou a schvalování rozvrhu dovolen, žádostí o převod zaměstnanců v rámci instituce, propuštění zaměstnanců, informační systém spravování žádostí o školení pracovníků, elektronická kancelář zaměstnance (poskytuje přístup k služebním úkolům, dokumentům, procesům a pracovní informaci), spravování porad.

Automatizace interní projektové činnosti průmyslových podniků a holdingu. Soft Xpansion Professional Services nabízí řadu inovativních nástrojů pro spolupráci a efektivní řízení projektového týmu a usnadňuje výměnu informací v průběhu projektové práce včetně při realizací investičních projektů.


Automatizace finančního plánování průmyslových podniků

Právýznamná správa dokumentů (PVSD) pro průmyslové podniky a holdingy. Zavedení systému zajišťuje rychlé schvalování, okamžité podepisování, bezpečnou výměnu a spolehlivé ukládání v systému různých elektronických dokumentů, které jsou plně platné a uznávané za originály, přičemž současně se zaručuje jejich integrita a spolehlivost.

Portálová řešení pro průmyslové společnosti. Výkonná a flexibilní řešení, umožňující zajištění efektivní vnitřní firemní spolupráce, optimalizaci pracovního postupu, zjednodušení komunikace při rozhodování, automatizace úkolů a kontroly jejich výkonu na všech úrovních vedení:

 • Interní firemní portál
 • Portál Dozorčí rady
 • Portál byznys analýzy (na základě platformy Microsoft Power BI)
 • Portál pro spolupráci na projektech atd

Elektronické archivy pro průmyslové prodniky. Centralizované úložiště elektronických dokumentů společnosti, které má jasnou strukturu a poskytuje pohodlný přístup, rychlé vyhledávání a spolehlivé ukládaní velkého množství souborů. V portfoliu archivních řešení Soft Xpansion Professional Services:

 • Obecný archiv dokumentů
 • Archiv regulační a referenční informací
 • Archiv technické a projektové dokumentace
 • Archiv primární účetní a finanční dokumentace
 • Archiv doporučení interního auditu
 • Archiv právní dokumentace a soudních případů
 • Archiv obchodních partnerů a klientů atd

Servis a poradenství. Soft Xpansion Professional Services nabízí konzultační služby, přípravu technických úkolů a rozvoj infrastrukturních projektů, a také vlastně vývoj a nastavení řešení nebo přizpůsobení typického řešení pro zákazníka, záruční podporu, servisní a technickou podporu po zavedení softwarových řešení a produktů.

Technologie. Soft Xpansion Professional Services nabízí řešení na základě softwarových platforem: Abbyy, Alfresco, DocsVision, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, EMC Captiva, PDF Xpansion atd.