Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Společnost Soft Xpansion Professional Services má bohaté zkušenosti s vývojem a zavedením širokého spektra moderních automatizačních řešení pro malé, střední a velké firmy působící v agroprůmyslovém komplexu. Také mohou být řešení upravena podle platných právních předpisů země.


AUTOMATIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ AGROPRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ

Automatizace obecných kancelářských procesů: automatizace zpracování příchozí/odchozí korespondence a interní dokumentace, správa smluv (automatizované vytvoření, schvalování, podepisování a kontrola plnění smluv), automatizace schvalování servisní dokumentace (standardní dokumenty, vytvoření vlastních cest pro schvalování dokumentů a plnění úkolů).

Automatizace administrativních, podnikatelských a výrobních činností: automatizace interních schvalování a různých typů vnitřních firemních žádosti, včetně žádostí o objednávání zasedacích místností a zařízení, objednávání automobilů, žádostí o opravy, žádostí o uklizení prostorů, žádostí o schválení služebních cest, skenování dokumentů, objednání obědů apod.


Automatizace personálního řízení a kontroly výkonné disciplíny zaměstnanců: automatizace žádostí o vyhledávání zaměstnanců, žádostí o potvrzení o zaměstnání, žádostí o dovolenou a schvalování rozvrhu dovolen, žádostí o převod zaměstnanců v rámci instituce, propuštění zaměstnanců, informační systém spravování žádostí o školení pracovníků, elektronická kancelář zaměstnance (poskytuje přístup k služebním úkolům, dokumentům, procesům a pracovní informaci), spravování porad.

Automatizace finančního plánování agroprůmyslových podniků. Automatizace procesu půjčování soukromým zemědělcům oproti zástavě budoucí sklizně. Zahrnuje: schválení úvěru ve všech příslušných službách (proces může být flexibilně konfigurován v závislosti na podmínky poskytování úvěrů), generování doprovodné dokumentace (servisní zprávy, smlouvy), elektronické podepisování dokumentů, podpora procesu vydávání finančních prostředků, podpora procesu monitorování zástavy, sledování splácení úvěru podle podmínek půjčky.


Právně významná správa dokumentů (PVSD) pro firmy a holdingy agroprůmyslového komplexu a agrotradingu. Zavedení softwaru PVSD od společnosti Soft Xpansion Professional Services zajišťuje rychlé schvalování, okamžité podepisování, bezpečnou výměnu a spolehlivé ukládání v systému různých elektronických dokumentů, které jsou plně platné a uznávané za originály, přičemž současně se zaručuje jejich integrita a spolehlivost.


Portálová řešení pro agroprůmyslový komplex.
Výkonná a flexibilní řešení, umožňující zajištění efektivní vnitřní firemní spolupráce, optimalizaci pracovního postupu, zjednodušení komunikace při rozhodování, automatizace úkolů a kontroly jejich výkonu na všech úrovních vedení:

 • Interní firemní portál
 • Portál Dozorčí rady
 • Portál byznys analýzy (na základě platformy Microsoft Power BI)
 • Portál pro spolupráci na projektech atd

Elektronické archivy. Centralizované úložiště elektronických dokumentů společnosti, které má jasnou strukturu a poskytuje pohodlný přístup, rychlé vyhledávání a spolehlivé ukládaní velkého množství souborů. V portfoliu archivních řešení Soft Xpansion Professional Services:

 • Obecný archiv dokumentů
 • Archiv regulační a referenční informací
 • Archiv technické a projektové dokumentace
 • Archiv primární účetní a finanční dokumentace
 • Archiv doporučení interního auditu
 • Archiv právní dokumentace a soudních případů
 • Archiv obchodních partnerů a klientů atd

Servis a poradenství. Soft Xpansion Professional Services nabízí konzultační služby, přípravu technických úkolů a rozvoj infrastrukturních projektů, a také vlastně vývoj a nastavení řešení nebo přizpůsobení typického řešení pro zákazníka, záruční podporu, servisní a technickou podporu po zavedení softwarových řešení a produktů.

Technologie. Soft Xpansion Professional Services nabízí řešení na základě softwarových platforem: Abbyy, Alfresco, DocsVision, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, EMC Captiva, PDF Xpansion atd.