Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

O SPOLEČNOSTI:


soft Xpansion Professional Services nabízí řešení a služby pro vývoj systémů elektronického managementu dokumentů/ECM produktů, elektronických archivů, portálových řešení na platformách Alfresco, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint a K2.

soft Xpansion Professional Services je součástí skupinní společností soft Xpansion International. soft Xpansion International má pobočky v Německu (soft Xpansion GmbH & Co.KG – www.soft-xpansion.com), Česku (soft Xpansion Professional Services s.r.o. – www.sx-ps.com) a v Ukrajině (soft Xpansion Ukraine LLC – www.sx-ua.com).

soft Xpansion Professional Services nabízí standardní a zakázková řešení na platformách Abbyy, Alfresco, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, EMC Captiva, PDF Xpansion pro orgány veřejné moci, finanční, průmyslový a obchodní sektory.

Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka:

soft-xpansion_01_1-(1)_07

soft-xpansion_01_1-(1)_03

 • Kancelář zaměstnance
 • Správa dokumentů
 • Archivy
 • Aplikace a služby
 • Výrobní procesy
 • HR postupy
 • Projektový management
 • IT služby
 • Veřejné služby
 • Vývoj softwaru pro inženýry
Podrobné informace o řešeních soft Xpansion Professional Services jsou k dispozicina stránkách www.sx-dms.com.

soft Xpansion Professional Services provádí podporu svých zákazníků a partnerů ohledně propagace, prodeje a implementace systémů.


V rámci souboru služeb propodporu svých zákazníků a partnerů soft Xpansion Professional Services nabízí plný rozsah prací pro zavádění systémů a řešení na platformách Abbyy, Alfresco, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, EMC Captiva, PDF Xpansion: přípravu technických specifikací a technické specifikace a infrastrukturního projektu, vývoj a testování, přípravu prostředí, nasazení a nastavení, uvedení do provozu, podporu, přechod na nový systém, integraci s dalšími systémy.

Jako outsourcingové služby spojené s vývojem, testováním a údržbou softwaru soft Xpansion Professional Services nabízí:

 • Návrh, vývoj, implementace softwaru na zakázku
 • Vývoj podnikového softwaru na základě platforem Alfresco, OpenText Documentum, SharePoint
 • Vývoj inženýrského softwaru
 • Vývoj integračních řešení na základě platforem C# a J2EE
 • Vývoj End User — produktů na platformě Windows
 • Migrace, re-engineering a optimalizaci stávajících systémů
 • Architektonické poradenství
 • Podporu a servisní údržbu softwaru
 • Nezávislé testování funkčnosti a zatížení

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NÁMI:


Softwarové produkty – jsou vyvinuty více než 250 softwarových produktů ve více než 20 zemích
Instalací produktů – více než 1 milion instalací
Individuální přístup – více než 100 individuálních projektů v oboru DMS, ECM, inženýrského softwaru
Rozsáhlé zkušenosti – zkušenosti ve vývoji programů, podnikových systémů a řízení projektů více než 20 let
Velké projekty – vývoj řešení pro správu dokumentů s celkovým počtem více než 100.000 uživatelů
Dokončené projekty – více než 200 úspěšně dokončených projektů pro různá odvětví malého/středního obchodu, korporátní klienty a veřejný sektor
Moderní metody vývoje – používá se kombinovaná metodika implementace, přizpůsobená k zákazníkovi
Kvalita práce – soukromá testovací laboratoř
Efektivní platformy a řešení – využíváme osvědčené technologie lídrů odvětví

Formulář žádosti


Naučte se náklady na automatizaci vašeho projektu již dnes